فرهنگ مردمی به دلیلی این نام را دارد چون همگانی است!
به عجیب و غریب بودن خودتان احترام بگذارید و فن گرل بودن خودتان را
با ترکیب وسایل عجیب و غریب مورد علاقه تان در چیدمانتان حفظ کنید.
هدف چیدن قسمت نشیمن به طوری است که تا حد ممکن شبیه یک سینما باشد؛
به همین دلیل شما باید در تکاپوی تهیه موادی تیره تر و راحت تر مثل چرم مخملی
و دیوارهای تره تر (اگرچه یک دیوار خاص هم می تواند به همان خوبی باشد).

از نورها در پایین استفاده کنید تا فضا خوب و دلپذیر تصور شود و قطعا شما باید وسایل
الکترونیکی را در گوشه ای از اتاق که فضای کافی داشته باشد قرار دهید.
حالا فقط مسئله وسایلی است که بیانگر هستند! این مسئله می تواند به سادگی معرفی
یک پوستر از فیلم، بازی ها یا شوهای تلویزیونی مورد علاقه شما در مقیاسی بزرگ روی دیوار باشند.
از چیزهایی که دوست دارید خجالت نکشید.
این چاردیواری شما است و شما می تواند آنها را با یک سبک خاص محترم بشمارید.