سبک ژاپنی یک زیباشناسی واقعا ساده برای دستیابی دارد و این زیباشناسی احساس کلی که از فضا می گیرید تغییر می دهد.
نکته اصلی اینجاست که شما باید فضای زندگی را طوری سازماندهی کنید که به مفهوم ذن دست پیدا کنید.
هر جا که ممکن است بامبو و نماهای چوبی را برای بنا کردن دکوراسیون اتاق ترکیب و احساس زمینی بودن را بیشتر ایجاد کنید.

درب های کشویی اغلب در دکور ژاپنی استفاده می شود اما اگر شما نمی توانید درب ها
را تغییر دهید (چه به خاطر هزینه یا وضعیت زندگی یا موارد دیگر) می توانید کاربرد آن را با پرده ها یا حصیر پنجره ها تقلید کنید.
هنگام انتخاب مبلمانتان هدفتان خرید آنهایی باشد که پایه هایی کوتاه نسبت به زمین داشته باشد.
بیشتر فضاهای سنتی ژاپنی از میزهای کوتاه و بالشتک برای زانو زدن استفاده می کنند اما فکر نکنید نباید از کاناپه تان استفاده کنید.
گزینه های زیادی برای پایین نشستن وجود دارد.
برای اینکه ژاپن را واقعا در فضا احساس کنید فضایی را در ورودی اتاق نشیمنتان درست کنید تا مهمان ها کفش هایشان را در آنجا بگذارند.