گذارید حدسی بزنم؛ شما سریال های تاریخی مثل Downton Abbey را دوست دارید.
درست می گویم؟ چه دوست داشته باشید چه نه، سبک ویکتوریایی خوش طرح،
درجه یک و به طور تعجب آوری به آسانی قابل دستیابی است.
به دنبال رنگ های ملایم و برای نقاط برجسته رنگ برنز باشید.
پارچه های مخملی به شدت توصیه می شوند.
گل های یک باید هستند اما آنها نباید خیلی بزرگ باشند؛ رزهای سفید ایده آل هستند.
اگر زیاده خواه هستید یک لوستر شیک باید انتخاب شما به عنوان تجهیزات نوررسانی باشد.
اگر در انتهای کار، طوری بود که بانو مگی اسمیت بتواند راحت بنشیند و احساس نکند جای او نیست کار را درست انجام داده اید.