اگر سریال تلویزیونی دختر سخن چین را خیلی تماشا کرده باشید شرط می بندیم دل
غنج بزند که سبک اتاق نشیمنتان را مثل این سریال بچینید و ما سرزنشتان نمی کنیم! سبک همپتونز نورانی، دلباز و پر از حس زندگی است.
با دیوارهای سفید وکفپوشی از الوار اساس کار را بسازید و از اینجا به بعد مسئله، نقاط برجسته است.
سایه هایی کم رنگ از رنگ آبی، کرمی ها و عاجی (سفید مایل به زرد) بهترین پالت همپتونز را درست می کنند.
فروریزی و زوال نکته اصلی است.
باید خانه تان تا حد ممکن درجه یک (و گران) به نظر برسد! کوسن های لوکس، لوسترهای نفیس و یک شومینه بسیار بزرگ کار را تکمیل می کند.