از تمام سبک ها در این فهرست، این سبک احتمالا یکی از شخصی ترین موارد است.
توافق کلی در این است که سبک معاصر شامل خطوط صاف و ساده، یک پالت رنگ طبیعی و زندگی پلان آزاد و فرم باز است.
در این صورت اگر به دنبال ظاهری معاصر هستید اولین کاری که باید بکنید تصمیم گیری درباره جدول رنگتان است.
همیشه از رنگ هایی مثل خاکستری، کرمی و سفید برای رنگ های پایه استفاده کنید تا
اتاق بزرگ تر و روشن تر به نظر برسد بعد به سادگی رنگ های خاص خودتان را به عنوان نقاطی برجسته اضافه کنید.
این ها می توانند هر چیزی باشند در هر صورت کنار همدیگر به خوبی کاربرد دارند!

به دلیل شباهت سبک های طراحی داخلی مدرن با طراحی داخلی معاصر، تفاوت میان
این دو را به صورت مختصر شرح می دهیم.
سبک معاصر کاملا مطابق با زمان است و بر عکس سبک های طراحی داخلی مدرن
هر چیزی از آینده نگری دهه ی ۵۰ تا سال ها ی اخیر را شامل می شود.
سبک های طراحی داخلی معاصر بر خلاف سبک مدرن که بر پایه ی خطوط گرافیکی مربعی و مدرنیته مبتی است، آزادی بیشتری دارد.