تصور کنید در ویلای شخصی ایتالیایی تان قدم می زنید چشم اندازی از اقیانوس دارید و
در حد استاندارد یک زندگی لوکس شیک می کنید و به این ترتیب به شما احساس افراد معروف دست می دهد.
حالا این را در خانه شخصی خودتان تصور کنید.

اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید که درب هایی داشته باشید که رو به تراس باز
شود نصف راه ساختن یک فضای الهام گرفته از مناطق مدیترانه ای را رفته اید.
اگر نه، اصلا نگران نباشید شما هنوز هم می توانید این فضا را به دست آورید.
اگر چیزی درباره این سبک خیلی مهم باشد کوبیدن تاق قوسی با میخ است. ندارید؟
از دکورتان برای ایجاد تصوری از آن استفاده کنید! همیشه رنگ مایه های خاکی را برای
این سبک به کار ببرید (قهوه ای مایل به قرمز رنگی اساسی است)
و دقت داشته باشید برای ایجاد نشاط، خانه تان باید پر از برگشاخه و سرخس باشد.