شابی شیک پس از محبوبیت بسیار در اواسط دهه ی ۸۰ و ۹۰ به عنوان یکی از برترین
سبک های طراحی داخلی، با اتهام به اینکه دکوراسیون قدیمی و متعلق به خانه ی
مادربزرگ هاست(که کاملا اشتباه بود) این سبک در نهایت نادیده گرفته شد.

شابی شیک برگرفته از طراحی های قدیمی و آنتیک فرانسوی و مبلمان تقریبا راحت است
و از همه مهم تر سبک زندگی قدیمی و بدون محدودیت زمانی را ارائه می دهد.
شابی شیک با ظاهری لطیف و تقریبا خانم پسند عناصر طراحی داخلی سبک سنتی را
با عوامل خانه های روستایی مرتبط می سازد، به عنوان مثال کاناپه های پر سفید،
چوب رنگ آمیزی شده ی کهنه نما شده و عوامل درخشان مزین مانند آینه ی فرانسوی طلایی را در نظر بگیرید.