در سبک های طراحی داخلی همه چیز در افکار طراحی داخلی سنتی ریشه دارند.
و این یعنی شما قادر خواهید بود تا طراحی داخلی سنتی را کاملا به سبک خود به وجود
آورید و در آن از لوازمی استفاده کنید که نشان دهنده ی خصوصیات و سبک زندگی شخص شما باشند.
به عنوان مثال در اتاق بالا با وجود لایه گذاری و عمق، یک کاناپه ی توپر بژ سنتی،
فرش ایرانی و صندلی های مربوط به دوره ی لویی پنجم، نکته ای که آن را از سایر اتاق های
سنتی جدا می سازد وجود پایه ی چراغ و تابلوی هنری به سبک معاصر است.