این سبک از دهه ی ۴۰ و ۶۰ تا اواسط دهه ی ۹۰ از محبوبیت بالایی برخوردار بود.
سبک سلطنتی هالیوود یکی از نامحدودترین(از نظر زمانی) و در عین حال جذاب ترین
سبک های طراحی داخلی است که به خوبی با عناصر هنر دکو و سیاه و سفید های براق ادغام شده است.
برای شفافیت بیشتر مبلمان فرانسوی، خطوط مرتب، برخورد پر جنبش و رنگ ها و
شفافیت برآمده از کریستال ها، آینه ها و سطوح درخشان در نظر بگیرید.
گرچه ممکن است این سبک شبیه به سبک سنتی به نظر رسد اما در حقیقت همیشه انرژی مدرن و بالایی دارد.