ترکیب عناصر ساحلی و خانه های ساحلی به شکلی جدید و فوق العاده فضای یک اتاق را منسجم می سازد.
طراحی داخلی ساحلی محیطی نورانی، روشن و شاد دارد که اغلب به رنگ های خنثی و غرق در اشعه ی خورشید دارند.
پالت رنگی ساحلی رایج شامل طیف های آبی روشن و سبزهای برگرفته از اقیانوس همراه
با کرم ها و رنگ های خنثی برای ظاهری زیبا و آرامش بخش می باشد.

چه کنار ساحل زندگی کنید یا آروزی آن را داشته باشید سبک ساحلی کاملا قابل دستیابی
است و می تواند در هر خانه ای احساس بودن در پناهگاهی ساحلی را ایجاد کند.
عامل اصلی در این مورد؟ نور! شما می خواهید فضا تا حد ممکن روشن و دلباز باشد.
رنگ های روشن و الهام گرفته از اقیانوس مثل آبی ها، سبزها و هلویی سیر را انتخاب کنید.

چوب و گل و گیاه باید حتما باشند! اگر این فضا را احساس می کنید؛ ترکیب ترکه و شاخه
بید می تواند روشی موثر برای آوردن سبک ساحلی به فضای داخل باشد؛
اگرچه هر کسی طرفدار آن نیست چون اگر با کیفیت آنها را نخرید می تواند کمی آزاردهنده باشد.
وقتی پای وسایل برجسته در میان باشد برای بافت های روی کوسن ها و رو رختخوابی هایتان هیجان زده تر می شوید.
شاید حتی بتوانید یک ملافه نرم را مثل پتو استفاده کنید.