در صورتی که به دنبال ایجاد یک فضای غنی در خانه ی خود می توانید از سبک طراحی
ذن آسیایی با توجه به اینکه این سبک هم مینیمال و
هم به طور خاص لابه گذاری شده است، می توانند طراحی مناسبی برای شما باشد.